Wie: Probiblio Wat: Illustratie/ontwerp 4 groepen en de lonkende leestafel De Lonkende Leestafel is het middel om op moderne manieren...

Illustratie ProBiblio Illustratie ProBiblio

Illustratie ProBiblio

Illustratie ProBiblio

Wie:
Wat:
Illustratie/ontwerp 4 groepen en de lonkende leestafel

De Lonkende Leestafel is het middel om op moderne manieren de nieuwe functies van lezen te vieren en te onderzoeken, virtueel en op de vloer. Allemaal ter bevordering van het lezen.

Om de verschillende activiteiten rondom leesbevordering en lezen inzichtelijk te maken, onderscheiden we vier groepen. Deze worden zichtbaar als leesvaardigheid en leesfrequentie op een matrix uitgezet worden. Leesvaardigheid horizontaal, leesfrequentie verticaal.
Zo ontstaat de leesmatrix.

De vier groepen hebben een mooie naam gekregen.

Maak kennis met de leesbeesten:
De Leesmus leest veel, maar begrijpt niet alles.
De Boekenwurm is een veellezer die nog meer inspiratie wil en best als ambassadeur ingezet wil worden.
De Vrije Vogel is iemand die niet kan of wil lezen en dit ook niet doet.
De Bezige Bij is wel leesvaardig, maar komt niet vaak aan lezen toe door tijdgebrek of andere interesses.